Kinocharts USA

Kinocharts USA (21. – 23. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (2) Spider-Man: No Way Home 14,0 Mio $* 720,9 Mio $** 6. Wo
2. (1) Scream (2022) 12,2 Mio $ 51,2 Mio $ 2. Wo
3. (3) Sing 2 5,8 Mio $ 128,5 Mio $ 5. Wo
4. (neu) Redeeming Love 3,6 Mio $ 3,6 Mio $ 1. Wo
5. (5) The King’s Man 1,8 Mio $ 31,5 Mio $ 5. Wo
6. (4) The 355 1,6 Mio $ 11,1 Mio $ 3. Wo
7. (6) American Underdog 1,2 Mio $ 23,1 Mio $ 2. Wo
8. (neu) The King’s Daughter 0,7 Mio $ 0,7 Mio $ 1. Wo
9. (8) West Side Story 0,7 Mio $ 35,1 Mio $ 7. Wo
10. (9) Licorice Pizza 0,7 Mio $ 10,8 Mio $ 9. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)