Kinocharts USA

Kinocharts USA (14. – 16. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Scream (2022) 30,0 Mio $* 30,0 Mio $** 1. Wo
2. (1) Spider-Man: No Way Home 20,1 Mio $ 698,0 Mio $ 5. Wo
3. (2) Sing 2 8,0 Mio $ 119,1 Mio $ 4. Wo
4. (3) The 355 2,3 Mio $ 8,4 Mio $ 2. Wo
5. (4) The King’s Man 2,2 Mio $ 28,6 Mio $ 4. Wo
6. (5) American Underdog 1,6 Mio $ 21,0 Mio $ 4. Wo
7. (neu) Belle 1,6 Mio $ 1,6 Mio $ 1. Wo
8. (7) West Side Story 0,9 Mio $ 33,7 Mio $ 6. Wo
9. (9) Licorice Pizza 0,9 Mio $ 9,6 Mio $ 8. Wo
10. (6) Matrix Resurrections 0,8 Mio $ 35,8 Mio $ 4. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)