Kinocharts China

Kinocharts China (17. – 23. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Embrace Again 11,3 Mio $* 146,2 Mio $** 5. Wo
2. (5) Fireflies in the Sun 8,3 Mio $ 177,3 Mio $ 6. Wo
3. (2) G Storm 7,2 Mio $ 97,8 Mio $ 5. Wo
4. (3) Another Me 6,9 Mio $ 70,2 Mio $ 4. Wo
5. (4) Matrix Resurrections 4,1 Mio $ 12,1 Mio $ 2. Wo
6. (8) Paw Patrol: The Movie 4,1 Mio $ 7,9 Mio $ 2. Wo
7. (9) Encanto 2,8 Mio $ 9,8 Mio $ 3. Wo
8. (7) Lost and Found 2,8 Mio $ 36,1 Mio $ 4. Wo
9. (6) B for Busy 2,6 Mio $ 41,9 Mio $ 5. Wo
10. (-) Lion Dance Boy 1,7 Mio $ 39,7 Mio $ 8. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)