Kinocharts China

Kinocharts China (10. – 16. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Embrace Again 14,8 Mio $* 134,9 Mio $** 4. Wo
2. (2) G Storm 10,2 Mio $ 90,6 Mio $ 4. Wo
3. (3) Another Me 9,3 Mio $ 63,2 Mio $ 3. Wo
4. (neu) Matrix Resurrections 7,9 Mio $ 7,9 Mio $ 1. Wo
5. (4) Fireflies in the Sun 7,5 Mio $ 168,9 Mio $ 5. Wo
6. (5) B for Busy 4,1 Mio $ 39,3 Mio $ 4. Wo
7. (6) Lost and Found 4,1 Mio $ 33,3 Mio $ 3. Wo
8. (neu) Paw Patrol: The Movie 3,8 Mio $ 3,8 Mio $ 1. Wo
9. (8) Encanto 3,5 Mio $ 6,9 Mio $ 2. Wo
10. (neu) Manchuria Tiger 2,0 Mio $ 2,0Mio $ 1. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)