Kinocharts China

Kinocharts China (3. – 9. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Embrace Again 30,6 Mio $* 120,1 Mio $** 3. Wo
2. (2) G Storm 24,7 Mio $ 80,4 Mio $ 3. Wo
3. (3) Another Me 24,2 Mio $ 53,9 Mio $ 2. Wo
4. (4) Fireflies in the Sun 11,8 Mio $ 161,4 Mio $ 4. Wo
5. (6) B for Busy 9,6 Mio $ 35,2 Mio $ 3. Wo
6. (5) Lost and Found 8,4 Mio $ 29,1 Mio $ 2. Wo
7. (7) Lion Dance Boy 4,0 Mio $ 36,2 Mio $ 5. Wo
8. (neu) Encanto 3,4 Mio $ 3,4 Mio $ 1. Wo
9. (10) Katuri: City Adventure 2,7 Mio $ 4,6 Mio $ 3. Wo
10. (neu) Chhichhore 1,7 Mio $ 1,7 Mio $ 1. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)