Kinocharts China

Kinocharts China (12. – 18. September 2022)

« Letzte Woche
1. (1) Give Me Five 14,8 Mio $* 35,8 Mio $** 2. Wo
2. (3) New Gods : Yang Jian 5,0 Mio $ 65,5 Mio $ 5. Wo
3. (2) Moonman 4,9 Mio $ 431,9 Mio $ 8. Wo
4. (7) Table for Six 4,5 Mio $ 7,8 Mio $ 2. Wo
5. (6) Song of Spring 3,7 Mio $ 7,5 Mio $ 2. Wo
6. (8) Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 2,2 Mio $ 34,1 Mio $ 5. Wo
7. (4) Hero 1,9 Mio $ 6,8 Mio $ 2. Wo
8. (9) In Search of Lost Time 1,5 Mio $ 4,1 Mio $ 2. Wo
9. (-) Wolf Pack 1,0 Mio $ 3,1 Mio $ 2. Wo
10. (-) Qing Wa Wang Guo 0,9 Mio $ 3,9 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)