Kinocharts USA

Kinocharts USA (24. – 26. Mai 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Furiosa: A Mad Max Saga 26,3 Mio $* 26,3 Mio $** 1. Wo
2. (neu) Garfield: Eine extra Portion Abenteuer 24,0 Mio $ 24,0 Mio $ 1. Wo
3. (1) IF: Imaginäre Freunde 16,1 Mio $ 58,7 Mio $ 2. Wo
4. (2) Planet der Affen: New Kingdom 13,4 Mio $ 122,8 Mio $ 3. Wo
5. (4) The Fall Guy 6,0 Mio $ 72,3 Mio $ 4. Wo
6. (3) The Strangers: Chapter 1 5,6 Mio $ 21,3 Mio $ 2. Wo
7. (neu) Sight 2,8 Mio $ 2,8 Mio $ 1. Wo
8. (5) Challengers – Rivalen 1,4 Mio $ 46,5 Mio $ 5. Wo
9. (6) Back to Black 1,1 Mio $ 5,0 Mio $ 2. Wo
10. (18) Babes 1,1 Mio $ 1,3 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)