Kinocharts USA

Kinocharts USA (18. – 20. August 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Blue Beetle 25,0 Mio $* 25,0 Mio $** 1. Wo
2. (1) Barbie 21,0 Mio $ 566,8 Mio $ 5. Wo
3. (2) Oppenheimer 10,7 Mio $ 285,4 Mio $ 5. Wo
4. (3) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 8,5 Mio $ 88,2 Mio $ 3. Wo
5. (neu) Doggy Style 8,2 Mio $ 8,2 Mio $ 1. Wo
6. (4) Meg 2: Die Tiefe 6,8 Mio $ 66,6 Mio $ 3. Wo
7. (7) Talk to Me 3,1 Mio $ 37,3 Mio $ 4. Wo
8. (6) Geistervilla 3,0 Mio $ 58,9 Mio $ 4. Wo
9. (9) Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins 2,7 Mio $ 164,6 Mio $ 6. Wo
10. (8) Sound of Freedom 2,6 Mio $ 177,8 Mio $ 7. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)