Kinocharts USA

Kinocharts USA (3. – 5. November 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Five Nights at Freddy’s 19,0 Mio $* 113,2 Mio $** 2. Wo
2. (2) Taylor Swift: The Eras Tour 13,6 Mio $ 166,0 Mio $ 4. Wo
3. (3) Killers of the Flower Moon 6,9 Mio $ 52,2 Mio $ 3. Wo
4. (20) Priscilla 5,0 Mio $ 5,3 Mio $ 2. Wo
5. (neu) Radical 2,7 Mio $ 2,7 Mio $ 1. Wo
6. (5) Der Exorzist: Bekenntnis 2,1 Mio $ 63,1 Mio $ 5. Wo
7. (6) PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm 2,0 Mio $ 62,1 Mio $ 6. Wo
8. (4) After Death 2,0 Mio $ 9,0 Mio $ 2. Wo
9. (neu) What Happens Later 1,5 Mio $ 1,5 Mio $ 1. Wo
10. (8) Freelance 1,2 Mio $ 4,2 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)