Kinocharts USA

Kinocharts USA (29. April – 1. Mai 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Die Gangster Gang 16,2 Mio $* 44,6 Mio $** 2. Wo
2. (2) Sonic the Hedgehog 2 11,5 Mio $ 161,1 Mio $ 4. Wo
3. (3) Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse 8,3 Mio $ 79,6 Mio $ 3. Wo
4. (4) The Northman 6,4 Mio $ 22,9 Mio $ 2. Wo
5. (6) Everything Everywhere All At Once 5,5 Mio $ 35,5 Mio $ 6. Wo
6. (5) Massive Talent 3,9 Mio $ 13,4 Mio $ 2. Wo
7. (7) The Lost City 3,9 Mio $ 90,7 Mio $ 6. Wo
8. (neu) Memory 3,1 Mio $ 3,1 Mio $ 1. Wo
9. (8) Father Stu 2,2 Mio $ 17,5 Mio $ 3. Wo
10. (9) Morbius 1,5 Mio $ 71,5 Mio $ 5. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)