Kinocharts China

Kinocharts China (24. – 30. Juni 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Moments We Shared 31,1 Mio $* 51,4 Mio $** 2. Wo
2. (2) Alles steht Kopf 2 14,1 Mio $ 24,9 Mio $ 2. Wo
3. (neu) Customs Frontline 10,6 Mio $ 10,6 Mio $ 1. Wo
4. (neu) A Quiet Place: Tag Eins 10,2 Mio $ 10,2 Mio $ 1. Wo
5. (neu) Life hotel 3,1 Mio $ 6,2 Mio $ 1. Wo
6. (3) Be My Friend 2,4 Mio $ 28,6 Mio $ 5. Wo
7. (7) Bad Boys: Ride or Die 2,0 Mio $ 5,0 Mio $ 2. Wo
8. (4) Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump 2,0 Mio $ 16,8 Mio $ 3. Wo
9. (10) Garfield: Eine extra Portion Abenteuer 1,4 Mio $ 25,0 Mio $ 5. Wo
10. (8) Reversed Destiny 1,3 Mio $ 3,9 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)