Kinocharts China

Kinocharts China (17. – 23. Juni 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Moments We Shared 20,2 Mio $* 20,2 Mio $** 1. Wo
2. (neu) Alles steht Kopf 2 10,4 Mio $ 10,7 Mio $ 1. Wo
3. (2) Be My Friend 5,0 Mio $ 26,2 Mio $ 4. Wo
4. (1) Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump 4,9 Mio $ 14,9 Mio $ 2. Wo
5. (3) No Zuo No Dai 4,2 Mio $ 25,9 Mio $ 4. Wo
6. (4) Crisis Negotiators 3,3 Mio $ 21,3 Mio $ 5. Wo
7. (neu) Bad Boys: Ride or Die 2,9 Mio $ 2,9 Mio $ 1. Wo
8. (neu) Reversed Destiny 2,6 Mio $ 2,6 Mio $ 1. Wo
9. (5) Gold or Shit 2,3 Mio $ 14,1 Mio $ 3. Wo
10. (6) Garfield: Eine extra Portion Abenteuer 2,3 Mio $ 23,6 Mio $ 4. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)