Kinocharts China

Kinocharts China (26. Februar – 3. März 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Article 202 32,3 Mio $* 324,4 Mio $** 4. Wo
2. (2) Pegasus 2 27,9 Mio $ 463,0 Mio $ 4. Wo
3. (9) The Pig, the Snake and the Pigeon1 18,7 Mio $ 19,0 Mio $ 2. Wo
4. (3) Yolo 17,0 Mio $ 483,8 Mio $ 4. Wo
5. (4) Boonie Bears:Time Twist 12,0 Mio $ 271,1 Mio $ 4. Wo
6. (neu) The Killing Performance 0,9 Mio $ 0,9 Mio $ 1. Wo
7. (6) Table For Six 2 0,9 Mio $ 2,3 Mio $ 3. Wo
8. (5) Argylle 0,7 Mio $ 2,1 Mio $ 2. Wo
9. (-) Dune (2021) 0,7 Mio $ 36,9 Mio $ 124. Wo
10. (neu) Madame Web 0,6 Mio $ 0,6 Mio $ 1. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)