Kinocharts China

Kinocharts China (19. – 25. Februar 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (3) Article 202 83,6 Mio $* 292,1 Mio $** 3. Wo
2. (2) Pegasus 2 75,7 Mio $ 435,2 Mio $ 3. Wo
3. (1) Yolo 61,2 Mio $ 466,8 Mio $ 3. Wo
4. (4) Boonie Bears:Time Twist 48,3 Mio $ 259,1 Mio $ 3. Wo
5. (neu) Argylle 1,4 Mio $ 1,4 Mio $ 1. Wo
6. (10) Table For Six 2 1,3 Mio $ 1,4 Mio $ 2. Wo
7. (-) The Lone Warriors 0,3 Mio $ 3,9 Mio $ 9. Wo
8. (-) Taylor Swift: The Eras Tour 0,3 Mio $ 13,9 Mio $ 9. Wo
9. (neu) The Pig, the Snake and the Pigeon1 0,3 Mio $ 0,3 Mio $ 1. Wo
10. (7) Johnny Keep Walking! 0,1 Mio $ 184,0 Mio $ 10. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)