Kinocharts China

Kinocharts China (6. – 12. November 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Who’s the suspect 19,9 Mio $* 52,5 Mio $** 3. Wo
2. (neu) The Marvels 12,2 Mio $ 12,2 Mio $ 1. Wo
3. (neu) Be My Family 7,1 Mio $ 7,1 Mio $ 1. Wo
4. (3) World’s Greatest Dad 2,8 Mio $ 15,0 Mio $ 3. Wo
5. (2) Only the River Flows 2,7 Mio $ 40,4 Mio $ 4. Wo
6. (neu) The Abandoned 1,9 Mio $ 1,9 Mio $ 1. Wo
7. (5) The Volunteers: To The War 1,7 Mio $ 115,8 Mio $ 7. Wo
8. (6) Under The Light 1,2 Mio $ 191,2 Mio $ 7. Wo
9. (4) The Ex-file 4 1,2 Mio $ 143,5 Mio $ 7. Wo
10. (neu) Mini Force 1,0 Mio $ 1,3 Mio $ 1. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)