Kinocharts China

Kinocharts China (18. – 24. März 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (5) Kung Fu Panda 4 14,9 Mio $* 26,4 Mio $** 3. Wo
2. (1) The Pig, the Snake and the Pigeon 11,7 Mio $ 86,0 Mio $ 5. Wo
3. (2) Dune: Part Two 7,9 Mio $ 45,0 Mio $ 3. Wo
4. (4) Remember Me 4,8 Mio $ 12,3 Mio $ 3. Wo
5. (3) I Miss You 4,0 Mio $ 28,2 Mio $ 3. Wo
6. (-) Viva La Vida 3,6 Mio $ 16,9 Mio $ 7. Wo
7. (6) Article 202 3,2 Mio $ 348,0 Mio $ 7. Wo
8. (7) Pegasus 2 2,6 Mio $ 482,6 Mio $ 7. Wo
9. (8) Boonie Bears:Time Twist 1,6 Mio $ 280,8 Mio $ 7. Wo
10. (9) Yolo 0,8 Mio $ 492,6 Mio $ 7. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)